Yhteensä 17 kirjaa

Kirjat

Epäihmisen ääni

”Epäihmisen ääni on filosofista proosaa ja proosallista filosofiaa. Lyriikkaa elämän perusarvoilla, älyllistä huulenheittoa ja svengiä vakavilla asioilla.”

Symposium

”Tarkoitus on, että luettuasi tämän ajattelisit toisin. Siis toisin kuin ajattelet nyt, toisin kuin ehkä useimmat ajattelevat. Tai toisin kun on tapana ajatella.” 

Punk-akatemia

”Tarve sanoa asiat julki kiertelemättä, usein varsin ’epäkypsässä’ muodossa, on yhteydessä pariin muuhun punkliikkeen tärkeään piirteeseen: sen vilpittömyyteen ja tuoreuteen.”

Cameo

Esan ystävät välähtävät Esan elämässä Filosofin 50-vuotisjuhlakirjassa.

Muodonmuutos

”Tämä kirja on kuvausta ihmisen henkisestä kasvusta ja niistä mekanismeista, jotka säätelevät ihmisen merkillistä kykyä oppia ja muovata kohtaloaan oppimisen kautta. Oppimisihme – mahdollisuus omaehtoiseen, itseohjautuvaan muodonmuutokseen – on ihmisen oma ihme.” 

Poppamies

”Poppamiehen filosofia on mahdollisuuksien filosofia. Se on sytykettä, energiaa. Päämääräasentaa, aloitteellisuutta, innostusta, uskoa. Nöyryyttä ja työtä, tahtoa tavoittaa unelma. Tämä on kirja henkilökohtaisesta vastuusta. Välittämisestä. Halusta ponnistella yhteisen päämäärän toteuttamiseksi. Tämä kirja on intohimosta, elämänuskosta.”

Imagologies

”As media and telecommunications networks expand with unprecedented speed, the very conditions of life are being transformed. No one has better grasped and as effectively conveyed the significance of these changes with more insight and vitality than Taylor and Saarinen. If you want to get a headstart on the 21st century, Imagologies is required reading” – Terry Semel, President of Warner Brothers 

Filosofia

”Filosofia on erilaisuuden taidetta. Sitä luonnehtivat jyrkät erot eri näkökantojen välillä ja uskomaton vaihtelevuus eri filosofien tyyleissä, paatoksessa ja tempperamentissa. Olen virittynyt tämän teoksen räikeälle kokoelmalle erilaisia yksilöitä sen vakaumukseni mukaisesti, että tällaisista kärjistyksistä uudistuksista, persoonallisista osatotuuksista ja yhdistävistä oivalluksista käsin todella olennaiset asiat tästä lähinkin syntyvät.”

Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle Sokrateesta Marxiin

”Olen halunnut kuvata länsimaisen filosofian historiaa sen eräiden edustajien kautta. En ole aatehistorioitsija, en katsele kulttuurin kokonaisvirtaa. Aatteilla on kyllä elämänsä, oma kiehtova olemisen tapansa, mutta minut on vanginnut ihminen.”

Erektio Albertinkadulla

”Kirja vapaudesta, kadotetusta isänmaasta, toivosta ja latistusmekanismeista. Kirja minuudesta ja elämän koreudesta. Kirja julkisuudesta, unelmista ja rakkaudesta – uhmasta uhkan edessä. Kansallis-filosofinen puheenvuoro. Tekijänään oman sukupolvensa näkyvin filosofi Suomessa.”

Muutostekijä

”Muutostekijä on yritysjohtaja Ensio Miettisen ja filosofi Esa Saarisen voimakaslinjainen johdatus 1990-luvun yritysajatteluun. Millainen on luova organisaatio? Millaisia ovat työyhteisöjen huomaamattomat nöyryytykset? Mika vapauttaa, mikä latistaa? Lennokkaassa ja häpeämättömän suorapuheisessa kirjassaan Miettinen ja Saarinen porautuvat aikamme työyhteisöjen ydinkysymyksiin ja hahmottavat tien ulos.” 

Elämän filosofi

”Punktohtori, myönteisyyden apostoli, leopardikuosinen supersankari, arjen filosofi, yritysfilosofi, Aalto-yliopiston professori. Jo viidellä vuosikymmenellä Esa Saarisen hahmo on seikkaillut akateemisen maailman ja julkisuuden valokeilassa. Mutta mistä ilmiössä nimeltä Esa Saarinen on lopulta kysymys? Mitä ainutlaatuisuuksia filosofi Saarisen ajattelu kätkee sisäänsä?”

Filosofia!

”Olen halunnut tehdä kirjan, joka olisi enemmän kuin oppikirja, enemmän kuin johdatus ja käsikirja. Kirjan joka rohkaisee uusiin näkökulmiin, läpimurtoihin lukijansa ajattelussa. Filosofiaa jokaiselle, siiheen uskon. Huutomerkillä, se on tyylini: innostuksella, sydämestä sydämeen. Latistuksen makeleita vastaan: uskolla ihmisen mahdollisuuksiin kehittää omaa ajatteluaan, käsitteellistä elämänsä perustaa, omaa persoonallisuutta ja ainutlaatuisuuttaan.”

Terässinfonia

”Tämä kirja on undergroundinen raportti Amerikasta ja eri puolilta Eurooppaa, kahden miehen raju kirjeenvaihto, jossa sanan miekka sivaltaa sumeilematta. Toinen on Esa Saarinen, ”punk-tohtori”, filosofian dosentti, 80-lukulainen, joka sai syksyllä 1980 kirjallisen maailman raivoihinsa kirjallaan Punk-Akatemia. Hän raportoi Amerikasta, jossa toimi alkuvuoden 1981. Toinen on kansantaiteilija M. A. Numminen, 60-lukulainen, vasta-kulttuurimies, joka kirjoittaa Euroopasta.” 

Sartre

”Käsillä on ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys Sartren filosofiasta. ’Perinteisestä akateemisesta korkealentosössötyksestä kirjani toivottavastion kaukana’, dosentti Esa Saarinen ilmoittaa kirjansa esipuheessa – kirjan aivanjaksot avautuvat ilman mitään etukäteistietoja filosofiasta. Pääteemoja havainnollistetaan esimerkein: tarkatelun kohteena ovat mm. rakkauden, kuoleman ja naisen filosofia.”

Jörn Donner

”Filosofi Esa Saarinen lähestyy aihettaan yksilökeskeisesti ja kokonaisvaltaisesti, yrityksenään tavoittaa minuus Donnerin toiminnan takana. Kuvauksen kohteena ovat Donnerin elämä ja tuotanto, ajatusmaailma ja filosofia. Mikä on tämä erityinen luovuuden tyyppi, tämä yksi persoona ja henkilöhahmo? Mikä on persoonallisuuden voima nykypäivän Suomessa, mitkä sen esteet? Mitkä on olla oma itsensä – mitä on olla Jörn Donner.” 

Olennainen nainen

”Filosofian yksi perinteinen tehtävä on yksilöidä ja paljastaa inhimillisen toiminnan, näkemysten ja asenteiden lausumattomia ennakkoehtoja. Tämä filosofian tehtävä on käsillä olevan teoksen metodisena johtolankana. Kirjan tekijät uskovat, että naista koskevien ajatustottumusten taustalla olevien ennakkoehtojen analyysi tarjoaa filosofien tehtäväkentän, jonka rikkaus vetää vertoja vain sen yleisinhimilliselle merkitykselle. Naiskäsitysten filosofinen analyysi täyttää siten poikkeuksellisen tiukat filosofisen analyysin relevanssikriteerit. Ehkä osuvinta olisi puhua sovelletusta filosofiasta, jossa tarkastelukohtana on nainen.”

Scroll to Top
Vieritä ylös